O naszej firmie !

Jesteśmy pierwszą kancelarią w Polsce, która zaczęła się specjalizować  w cenach transferowych - już od roku 1995.

Sprawdź czy podlegasz obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2018 lub rok 2019!

Ustawodawca daje podatnikom prawo wyboru, które przepisy zastosować za rok 2018 względem obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych:

  • Czy te obowiązujące za rok 2018,
  • Czy te obwiązujące za rok 2019?

Często będzie się opłacać wybrać nowe przepisy, ponieważ mogą okazać się bardziej korzystne.

Za rok 2019 podniesiono progi transakcji, powyżej których powstaje obowiązek dokumentacji:

  • 10 mln PLN w przypadku transakcji towarowej lub finansowej;
  •  2 mln PLN w przypadku transakcji usługowej i w przypadku innych transakcji

Transakcje krajowe (zawarte pomiędzy podmiotami krajowymi) zostały zwolnione z obowiązku dokumentacji, jeśli strony transakcji nie poniosły straty podatkowej i nie korzystały z niektórych ulg podatkowych (np. związanych z specjalnymi strefami ekonomicznymi czy wpieraniem inwestycji).

Za rok 2018 były dwa progi: najpierw badano przychód lub koszty podmiotu a następnie brano pod uwagę wartość transakcji:

  1. W odniesieniu do podmiotu próg wynosił ponad 2 mln Euro przychodów /kosztów za rok poprzedni
  2. W odniesieniu do transakcji próg wynosił ponad 50 000 Euro za bieżący rok, i rósł wraz ze wzrostem przychodu/ kosztu podmiotu.

Jeśli zostały przekroczone oba progi to wystąpił obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej.

Sankcje

Od roku 2019 wprowadzono sankcję za zaniżenie dochodu w wyniku stosowania cen odbiegających od poziomu rynkowego. Sankcja wynosi 10% od kwoty doszacowanej przez fiskusa, lub 20% jeśli jednocześnie podatnik nie przedstawił dokumentacji, lub 30% jeśli kwota doszacowana przekracza 15 mln PLN, a podatnik nie przedstawił dokumentacji cen transferowych.

Sankcja za rok 2018 występowała tylko w przypadku braku dokumentacji – od kwoty doszacowanej pobierano podatek wg podwyższonej stawki 50%, zamiast np. wg stawki 19%.

Uwaga: w przypadku wyboru za rok 2018 nowych przepisów, w pozycji nr 26 deklaracji CIT-8 należy zaznaczyć NIE.

 

Od roku 1992 świadczymy usługi doradztwa podatkowego oraz strategicznego (biznesowego).

Optymalizujemy strategie przedsięwzięć gospodarczych umożliwiające firmom minimalizację zobowiązań podatkowych, a także zapewniamy bezpieczeństwo prowadzenia działalności dzięki dostosowaniu strategii do prawa gospodarczego, praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądowego.

 

Kliknij z prawej  zakładkę “Aktualności”, aby dowiedzieć się o najnowszych zmianach w podatkach – w prawie, interpretacjach i wyrokach sądów. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt.

 

Naszym klientom doradzamy również jak podnieść efektywność działania ich firmy i przyczynić się do wzrostu jej wartości rynkowej.

 

Dokonujemy analiz sytuacji ekonomicznej firmy, oceniamy zagrożenia i potencjalne możliwości rozwoju, przygotowujemy biznes plany, projekty restrukturyzacyjne a także oceniamy rentowność konkretnych projektów - feasibility study".

 

Mamy bogate doświadczenie:

  • w doradzaniu na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych i krajowych podmiotów powiązanych
  • w układaniu strategii cen transferowych i sporządzaniu dokumentacji cen transferowych
  • jako pełnomocnicy w postępowaniu kontrolnym i przed sądami administracyjnymi

Praca jest nadzorowana przez eksperta w tej dziedzinie: Hannę Szarpak - doradcę podatkowego.

hszHanna Szarpak - Doradca Podatkowy, nr wpisu na liście doradców 446
Licencjonowany doradca podatkowy.

Ekspert w dziedzinie finansów z doświadczeniem na stanowisku dyrektora finansowego w dużej międzynarodowej grupie (osiem lat) oraz kierownika do spraw podatków w firmie konsultingowej PriceWaterhouse (trzy lata).
Specjalista m. in. w zakresie podatków międzynarodowych, cen transferowych i leasingu.
Doświadczony wykładowca na renomowanych szkoleniach (prowadzenie wykładów z zakresu podatków dla księgowych i menedżerów).
W latach dziewięćdziesiątych doradca ministra finansów w zakresie podatków.
Doświadczony pełnomocnik w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin. Dzięki temu jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć bardzo duże przedsięwzięcia.
Referencje na życzenie.

 

Skontaktuj się z nami

mapa

Spółka Doradztwa Podatkowego TCA Advisers Sp. z o.o.

KRS 0000285612
NIP: 525-23-98-200
Regon: 140956595
ul. Stara 11/1
00-231 Warszawa

ul. Kościelna 20
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 502 405 439
e-mail: tca@tca.com.pl