O naszej firmie !

Jesteśmy pierwszą kancelarią w Polsce, która zaczęła się specjalizować w cenach transferowych

02-03-2022

Dokumentacja cen transferowych za rok 2021 – dodano nowy obowiązek!

Dla lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2020 r. np. dla transakcji dokonanych w roku kalendarzowym 2021, podatnicy muszą badać czy transakcje są związane z rajami podatkowymi.

Art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że lokalna dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowana w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel należności znajduje się w raju podatkowym. Dotyczy to zarówno transakcji kontrolowanych, jak i niekontrolowanych, niezależnie od tego, czy są to transakcje krajowe, czy transgraniczne.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że właściciel rzeczywisty znajduje się w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje płatności na rzecz podmiotu znajdującego się w raju podatkowym. Innymi słowy, w przypadku gdy podatnik dokonuje zakupu, a dostawca dokonuje płatności na rzecz podmiotu znajdującego się w raju podatkowym, podatnik musi przygotować dokumentację cen transferowych dla zakupu.

Próg zakupu i płatności to 500 000 zł. Należy dołożyć należytej staranności, aby ocenić, czy dostawca dokonuje takich płatności. Należy zastosować specjalne procedury weryfikacji, w tym oświadczenia. Zakres takiej weryfikacji zależy od okoliczności.

Rozwiązanie: w większości przypadków dostawca może złożyć oświadczenie, że jest rzeczywistym właścicielem rzeczywistym. W takim przypadku nie powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o ile takie oświadczenie nie budzi wątpliwości.

 

 

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych od roku 2019

Od roku 2019 podniesiono progi transakcji, powyżej których powstaje obowiązek dokumentacji:

  • 10 mln PLN w przypadku transakcji towarowej lub finansowej;
  • 2 mln PLN w przypadku transakcji usługowej i w przypadku innych transakcji;

Transakcje krajowe (zawarte pomiędzy podmiotami krajowymi) zostały zwolnione z obowiązku dokumentacji, jeśli strony transakcji nie poniosły straty podatkowej i nie korzystały z niektórych ulg podatkowych (np. związanych z specjalnymi strefami ekonomicznymi czy wpieraniem inwestycji). Wprowadzono obowiązek złożenia oświadczenia, że dokumentacja cen transferowych została sporządzona, a warunki tych transakcji są zgodne z warunkami rynkowymi. Ponadto został wprowadzony obowiązek złożenia informacji TPR-C lub TPR-P.

 

Od roku 1992 świadczymy usługi doradztwa podatkowego oraz strategicznego (biznesowego).

Optymalizujemy strategie przedsięwzięć gospodarczych umożliwiające firmom minimalizację zobowiązań podatkowych, a także zapewniamy bezpieczeństwo prowadzenia działalności dzięki dostosowaniu strategii do prawa gospodarczego, praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądowego.

 

 

Kliknij z prawej  zakładkę “Aktualności”, aby dowiedzieć się o najnowszych zmianach w podatkach – w prawie, interpretacjach i wyrokach sądów. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt.

 

 

Naszym klientom doradzamy również jak podnieść efektywność działania ich firmy i przyczynić się do wzrostu jej wartości rynkowej.

 

Dokonujemy analiz sytuacji ekonomicznej firmy, oceniamy zagrożenia i potencjalne możliwości rozwoju, przygotowujemy biznes plany, projekty restrukturyzacyjne a także oceniamy rentowność konkretnych projektów - feasibility study".

 

Mamy bogate doświadczenie:

  • w doradzaniu na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych i krajowych podmiotów powiązanych
  • w układaniu strategii cen transferowych i sporządzaniu dokumentacji cen transferowych
  • jako pełnomocnicy w postępowaniu kontrolnym i przed sądami administracyjnymi

 

Praca jest nadzorowana przez eksperta w tej dziedzinie: Hannę Szarpak - doradcę podatkowego.

hszHanna Szarpak - Doradca Podatkowy, nr wpisu na liście doradców 446
Licencjonowany doradca podatkowy.

Ekspert w dziedzinie finansów z doświadczeniem na stanowisku dyrektora finansowego w dużej międzynarodowej grupie (osiem lat) oraz kierownika do spraw podatków w firmie konsultingowej PriceWaterhouse (trzy lata).
Specjalista m. in. w zakresie podatków międzynarodowych, cen transferowych i leasingu.
Doświadczony wykładowca na renomowanych szkoleniach (prowadzenie wykładów z zakresu podatków dla księgowych i menedżerów).
W latach dziewięćdziesiątych doradca ministra finansów w zakresie podatków.
Doświadczony pełnomocnik w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin. Dzięki temu jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć bardzo duże przedsięwzięcia.
Referencje na życzenie.

 

Skontaktuj się z nami

mapa

Spółka Doradztwa Podatkowego TCA Advisers Sp. z o.o.

KRS 0000285612
NIP: 525-23-98-200
Regon: 140956595
ul. Stara 11/1
00-231 Warszawa

ul. Kościelna 20
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 502 405 439
e-mail: tca@tca.com.pl
e-mail: konsultant@tca.com.pl

Zastrzeżenie:
Informacje zawarte na nn. stronie mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie stanowią porady ani opinii prawnej.
Disclaimer:
Information presented on this site is of general nature (it is not complete nor detailed) – in particular it cannot be treated as advice nor a legal opinion.