Nasi klienci

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa działające m.in. w następujących branżach:

  • IT - Naszymi klientami są spółki informatyczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Branża chemiczna - W tej branży naszymi klientami są spółki wchodzące w skład międzynarodowych korporacji.
  • Branża artykułów higienicznych - Wśród naszych klientów znajduje się spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej - europejskiego lidera na rynku artykułów higienicznych,
  • Xarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - Pracowaliśmy dla spółek, które zarządzają w Polsce powierzchnią o metrażu ponad 200 000 m2.

Ponadto pracowaliśmy dla czołowych firm z branż:

  • energetycznej
  • farmaceutycznej,
  • gospodarki odpadami,
  • górniczej,
  • FMCG.
  • Referencje na życzenie.

 

Skontaktuj się z nami

mapa

Spółka Doradztwa Podatkowego TCA Advisers Sp. z o.o.

KRS 0000285612
NIP: 525-23-98-200
Regon: 140956595
ul. Stara 11/1
00-231 Warszawa

ul. Kościelna 20
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 502 405 439
e-mail: tca@tca.com.pl
e-mail: konsultant@tca.com.pl

Zastrzeżenie:
Informacje zawarte na nn. stronie mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie stanowią porady ani opinii prawnej.
Disclaimer:
Information presented on this site is of general nature (it is not complete nor detailed) – in particular it cannot be treated as advice nor a legal opinion.