Pytanie gratis!

Wpisz poniżej swoje pytanie - odpowiemy Ci jak do niego podejść, określimy zakres pracy i możemy szacunkowo podać nasze wynagrodzenie.
Nasza odpowiedź jest bezpłatna.


Uwaga: Odpowiedź na Twoje pytanie może zawierać dane, które wchodzą w zakres tzw. "informacji handlowej" zdefiniowanej w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dlatego wysłanie tej odpowiedzi musi być poprzedzone wyrażeniem Twojej zgody według poniżej przedstawionej formuły. Zgoda w każdej chwili może zostać odwołana poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na którykolwiek z adresów podanych na naszej stronie.

 

Skontaktuj się z nami

mapa

Spółka Doradztwa Podatkowego TCA Advisers Sp. z o.o.

KRS 0000285612
NIP: 525-23-98-200
Regon: 140956595
ul. Stara 11/1
00-231 Warszawa

ul. Kościelna 20
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 502 405 439
e-mail: tca@tca.com.pl
e-mail: konsultant@tca.com.pl

Zastrzeżenie:
Informacje zawarte na nn. stronie mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie stanowią porady ani opinii prawnej.
Disclaimer:
Information presented on this site is of general nature (it is not complete nor detailed) – in particular it cannot be treated as advice nor a legal opinion.